Sommerfestivalen Jonsok til olsok

Logo | Visuell identitet | Nettside | Brosjyre

Jonsok til olsok er en sommerfestival som varer fra 24. juni (jonsok) til 29. juli (olsok). Festivalen har fokus på formidling av natur og kultur til alle aldersgrupper gjennom mange varierte aktiviteter og arrangementer i festivalperioden.

Jonsok til olsok fikk sin helt egen logo og visuell identitet sommeren 2022 gjennom Seria. Logoen er inspirert av jonsok- og olsoksymbolene slik de ofte er å finne på gamle primstaver. Profilen har gylne og friske farger som er inspirert av den sommerlige naturen i nærområdet til festivalen.

Jonsok til olsok hadde behov for en brukervennlig nettside som gjorde det enkelt for festivalbesøkende å finne frem i programmet, i tillegg til å enkelt komme frem til billettkjøp. De ønsket også trykte festivalhefter med program, info og bilder tilpasset målgruppen.